Blog Image

Captain's blogg

Första turen för året

Aktuellt Posted on 13 May, 2013 13:16:51

Årets första tur blev i vackert väder om än med stundtals frisk sydvästlig vind. Efter att slussat ut på torsdagen, genom Baggen, Kymmendö (siktat säl i sundet ost Ornö) och sydvart till Stabbo. Springförtöjning vid kajen och alldeles alena.

Stillaliggande fredag med lätt underhållsarbete.

Lördag gång upp till Låren/Lådna i strålande sol och möte med havsörnspar, förtöjning vid nordöstra kajen. Sillunch med öl och en lilling. Grillning på aftonen som var rena sommarkvällen.

En solig och lite blåsig hemfärd på söndagen via Oxdjupet, inslussning och besvärlig förtöjning vid Liljeholmen/Marievik.KA !

Aktuellt Posted on 13 May, 2013 11:50:04

Vi låg häromdagen förtöjda vid den norra (lilla) minkajen på Låren/Lådna och överhörde en konversation mellan amfibiebataljonens stridsbåtar och kryssarklubbens Shamrock.

Stridsbåtarna låg vid den södra minkajen och Shamrock tillsammans med ytterligare 4 skutor hade sikat in sig på att där förtöja för natten varvid man efterhörde om stridsbåtarna avsåg att ligga kvar (givet spärrandes hela kajen). Svaret man då fick var att det kunde man inte svara på för tillfället men att man skulle återkomma om vilken avsikt man hade samt om det skulle finnas utrymme för skutorna ? Skutorna beslöt då att gå till Träskö Storö men se! lagom att man kommit dit (efter ca 45 minuter) återkom KA med beskedet att nu lämnar man och avser inte återkomma inom närmaste dygnet (vad nu det har för betydelse, är kajen upptagen så är den).

Sammantaget ingen vidare reklam för marinen då man dels mycket väl visste att man inte avsåg stanna för natten och dels mycket väl kunnat maka på sig och ge plats för de större fartygen i god sjömanskapsanda. Istället uppträdde man närmast snorkigt och visade noll förståelse för andra sjöfarare.

Dålig reklam för KA (vilket dessvärre spiller över också på Flottan) och dåligt sjömanskap.

Vi erbjöd givetvis Shamrock plats långsides men eftersom de var fem stycken skutor så valde man Träskö Storö istället för att sedemera gå tillbaka till Låren när KA lämnat.