Vi låg häromdagen förtöjda vid den norra (lilla) minkajen på Låren/Lådna och överhörde en konversation mellan amfibiebataljonens stridsbåtar och kryssarklubbens Shamrock.

Stridsbåtarna låg vid den södra minkajen och Shamrock tillsammans med ytterligare 4 skutor hade sikat in sig på att där förtöja för natten varvid man efterhörde om stridsbåtarna avsåg att ligga kvar (givet spärrandes hela kajen). Svaret man då fick var att det kunde man inte svara på för tillfället men att man skulle återkomma om vilken avsikt man hade samt om det skulle finnas utrymme för skutorna ? Skutorna beslöt då att gå till Träskö Storö men se! lagom att man kommit dit (efter ca 45 minuter) återkom KA med beskedet att nu lämnar man och avser inte återkomma inom närmaste dygnet (vad nu det har för betydelse, är kajen upptagen så är den).

Sammantaget ingen vidare reklam för marinen då man dels mycket väl visste att man inte avsåg stanna för natten och dels mycket väl kunnat maka på sig och ge plats för de större fartygen i god sjömanskapsanda. Istället uppträdde man närmast snorkigt och visade noll förståelse för andra sjöfarare.

Dålig reklam för KA (vilket dessvärre spiller över också på Flottan) och dåligt sjömanskap.

Vi erbjöd givetvis Shamrock plats långsides men eftersom de var fem stycken skutor så valde man Träskö Storö istället för att sedemera gå tillbaka till Låren när KA lämnat.