Blev lite rörigt sista turen då skepparen vart tvungen att uppsöka sjukhus. Självklart låg vi längst ut vid Söderö och fick ta oss till Dalarö för vidare transport av sagde skeppare till Huddinge. Väl där konstaterade sänka över hundra och höga njurvärden…inte optimalt…och risigt allmäntillstånd

Trots en skeppare i febrigt, fruset och allmänt dåligt skick så inte gick det att ordna en sjukres tillbaka till Dalarö inte, näe det fick till att fixa transport på egen hand.

Taxi tusen pix, så mycket för den patientsäkerheten…. och så mycket för den skatt man trots allt erlagt genom åren…. 🙁