Sammanlagt 64 slussar det är inte dåligt och merparten på endast två besättningsmedlemmar. En eloge till Merete som tog hand om ledde och arbetet på däck