Dags igen för M 21 att komma ur vattnet, lika oroligt varje gång hon skall torrsättas. Besiktning av försäkringsbolaget så att samtliga eventuella skador från i somras och händelsen i Ystad blir utredda och vi kan ställa krav på motparten.

Som väl var föreföll det som att skadorna var av mindre omfattning än vad som befarats vara “worst case scenario” men icke desto mindre finns det det som behöver åtgärdas och nu ligger hon på Boghammar Marin och väntar på klartecken från försäkringsbolaget att sätta igång. FRUSTRERANDE!