Oaktat vad man nu tror, tycker och möjligen hoppas på när det gäller främmande makts (läs Ryssland) taktiska uppträdande vid undervattensoperationer så förefaller det inte helt troligt att man skulle uppträda i ytläge i Stockholms inlopp, förutsatt förstås att man inte navigerat fel, det har ju hänt förr…

Bilden ovan är ett montage där den vänstra delen är tagen från upplevelsepresent .se där man gör reklam för upplevelsen att bli ubåtskapten för en dag. Den högra delen är Sven-Olov Kvimans bild från den senaste ubåtskränkningen.

Har Ryssarna och Upplevelsepresent samma leverantör?